Astma i alergia

Astma a otyłość – cz.2

Uważa się, że otyłość jest stanem przewlekłego zapalenia systemowego. U osób otyłych zwiększa się w tkance tłuszczowej ekspresja genów dla czynników zapalnych, m.in. wydzielana przez tkankę tłuszczową IL-6 nasila podnabłonkowe włóknienie oraz przebudowę ściany oskrzeli. Czynniki uwalniane z adipocytów mogą … Czytaj dalej

Astma a otyłość – cz.1

Znaczący w ostatnich dekadach wzrost zachorowań na astmę oskrzelową i otyłość stał się podstawą do szukania wzajemnych związków między tymi chorobami.

Badania przesiewowe u dorosłych wykazały, że nadwagę i otyłość obserwuje się częściej u pacjentów z astmą w porównaniu z … Czytaj dalej

Astma i nieżyt nosa – cz.2

Istnieją dowody, że leczenie nieżytu nosa przyczynia się do zmniejszenia intensywności objawów astmy. W łagodniejszych przypadkach wystarczają doustne lub donosowe środki blokujące receptor histaminowy H1. Należy stosować preparaty drugiej generacji ze względu na korzystniejszy profil bezpieczeństwa, a zwłaszcza brak skutków … Czytaj dalej

Astma i nieżyt nosa – cz.1

U wielu chorych obserwuje się współistnienie astmy i alergicznego nieżytu nosa. Tłumaczy się to istnieniem toczącego się w całym układzie oddechowym jednego zaburzenia, jakim jest zapalenie alergiczne. Nieżyt nosa jest obecny u ponad 80% pacjentów z astmą, podczas gdy choroba … Czytaj dalej

Astma indukowana wysiłkiem – cz.3

Zasadniczym celem terapii jest profilaktyka skurczu oskrzeli i związanych z tym objawów wyzwalanych przez wysiłek fizyczny. Podejście do leczenia jest różne i zależy od tego, czy ma się do czynienia z sytuacją, w której wysiłek jest jedynym czynnikiem wyzwalającym skurcz … Czytaj dalej

Astma indukowana wysiłkiem – cz.2

W przeciwieństwie do innych czynników wyzwalających napady astmy wysiłek nie powoduje ciężkiej, przedłużającej się obturacji oskrzeli zagrażającej życiu chorego lub wymagającej hospitalizacji. Głównym problemem pacjentów są więc nie tyle same napady, ile ograniczenie codziennej aktywności życiowej związane z brakiem tolerancji … Czytaj dalej

Astma indukowana wysiłkiem – cz.1

Astma indukowana wysiłkiem dotyczy 70-90% chorych na astmę. O tej postaci choroby mówi się wówczas, kiedy wysiłek jest przyczyną zwężenia oskrzeli u kogoś, kto ma już astmę, a typowe jej objawy wywoływane są również przez inne czynniki. Jeśli wysiłek jest … Czytaj dalej

Astma aspirynowa – cz.2

Dokładnie zebrany wywiad pozwala z dużym prawdopodobieństwem wysunąć podejrzenie istnienia astmy aspirynowej. Chory powinien wówczas bezwzględnie zacząć unikać przyjmowania zarówno kwasu acetylosalicylowego, jak i innych inhibitorów COX-l. Jednakże jednoznaczne rozpoznanie może zostać postawione dopiero po wykonaniu testów prowokacyjnych z kwasem … Czytaj dalej

Astma aspirynowa – cz.1

Astma aspirynowa dotyczy 4,5-11% chorych na astmę. U osób tych dochodzi do zaostrzenia choroby po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innego leku z grupy NLPZ będących inhibitorami cyklooksygenazy 1 (COX-l). Schorzenie obejmuje zarówno górne, jak i dolne drogi oddechowe. Współwystępuje z … Czytaj dalej

Astma trudna – cz.3

Pacjenci z astmą ciężką i trudną powinni się bezwzględnie znaleźć pod specjalistyczną opieką lekarzy alergologów lub pulmonologów.

W przypadku niektórych chorych uzyskanie odpowiedniej kontroli astmy wymaga stałego zażywania (chociażby w najniższej dawce) gliko-kortykosteroidów doustnych, co oznacza, że astma jest steroidozależna. … Czytaj dalej

Older Posts »
Page 1 of 12