Alergia na orzeszki ziemne i orzechy drzew – cz.2

peanuts photoOrzeszki ziemne są jednym z najsilniejszych alergenów zdolnych nawet do wywołania zagrażających życiu reakcji anafllak-tycznych.

Alergie na orzechy częściej występują u osób dorosłych niż u dzieci. W ostatnich jednak latach obserwuje się obniżenie wieku, w którym pojawia się alergia na orzechy. Nierzadko pierwsze objawy uczulenia na te produkty występują już u dzieci poniżej drugiego roku życia.

Niepożądana reakcja organizmu na białka orzeszków ziemnych może wystąpić po spożyciu bardzo malej ich ilości. Wykazano, że nawet ślady białka orzeszków ziemnych, obecne w wysoko przetworzonych produktach, są zdolne wywołać reakcje alergiczne.

Zależnie od przeprowadzonej obróbki technologicznej alergeny orzechów ulegają osłabieniu w większym lub mniejszym stopniu. Ale osoby szczególnie predysponowane reagują na każdą ich formę.

Gotowanie orzechów – metodę tę stosuje się w krajach azjatyckich – w większym stopniu zmniejsza ich właściwości alergenne niż prażenie. Okazuje się, że w krajach azjatyckich alergie na orzechy występują stosunkowo rzadko, mimo że produkty te podaje się tam już małym dzieciom. Rozpowszechniona w Europie i Ameryce Północnej metoda prażenia orzechów w znacznie mniejszym stopniu redukuje ich właściwości uczulające. W populacjach zamieszkujących te kontynenty alergie na orzechy są bardzo częste. Na podstawie uzyskiwanych wyników badań sądzi się, iż prawdopodobnie podczas prażenia w orzechach powstają nowe alergeny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *