Astma w ciąży – cz.1

W okresie ciąży stopień ciężkości astmy nie zmienia się tylko u około 1/3 pacjentek. Mniej więcej u ciężarnych dochodzi do pogorszenia objawów choroby, zaś u kolejnej 1/3 stan zdrowia ulega polepszeniu. Przebieg kolejnych ciąż u tej samej kobiety jest trudny do przewidzenia. Zaostrzenia zdarzają się najczęściej pomiędzy 24. a 36. tygodniem ciąży. W ciągu ostatnich 4 tygodni zazwyczaj następuje poprawa i tylko u około 10% rodzących obserwuje się objawy astmy w czasie porodu.

Nadrzędnym celem leczenia astmy u kobiet w ciąży jest zapewnienie optymalnej kontroli choroby, a tym samym niedopuszczenie do niedotlenienia matki i płodu. Większe dla niego zagrożenie stanowi bowiem niedotlenienie spowodowane nieodpowiednią kontrolą astmy niż sama farmakoterapia. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku kobiet w ciąży jest wybór leków, które dobrze kontrolują chorobę u matki i są jednocześnie bezpieczne dla dziecka.

W czasie ciąży obowiązują te same zasady leczenia astmy co wcześniej. Terapia powinna być więc dostosowana do stopnia kontroli choroby. Preferowanymi lekami kontrolującymi astmę u kobiet ciężarnych są glikokortykosteroidy wTziewne. Ich stosowanie zmniejsza ryzyko zaostrzeń i związanych z tym hospitalizacji. Za najbardziej skuteczny uważany jest budezonid, ponieważ istnieje najwięcej danych, pochodzących z badań retrospektywnych, dotyczących bezpieczeństwa jego podawania. Nie wykazano jednak, aby pozostałe tego typu preparaty były mniej bezpieczne. Można je przyjmować, jeśli zapewniały odpowiednią kontrolę choroby u pacjentek przed zajściem w ciążę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *