Astma zawodowa – cz.1

Astma zawodowa cechuje się zmiennym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe i/lub nadreaktywnością oskrzeli, których przyczyną są specyficzne czynniki występujące wyłącznie w środowisku pracy. Nie mówi się o astmie zawodowej, jeśli choroba istniała wcześniej, a czynniki środowiska pracy tylko ją zaostrzyły.

Wśród około 400 rozpoznanych czynników przyczynowych wyróżnia się tzw. związki wielko i drobnocząsteczkowe. Związki wielkocząsteczkowe (> 5 kDa) wywołują reakcję alergiczną w taki sam sposób jak klasyczne alergeny (np. pyłki roślin). Związki drobnocząsteczkowe (< 5 kDa) są zwykle niekompletnymi alergenami i wymagają połączenia z nośnikiem białkowym (albuminą), aby były rozpoznane przez układ immunologiczny oraz spowodowały wystąpienie typowej reakcji zależnej od przeciwciał IgE. Część związków drobnocząsteczkowych (np. izocyjaniany) wywołuje reakcję immunologiczną bez udziału przeciwciał IgE. Astma zawodowa w postaci klasycznej ma więc mechanizm immunologiczny, który może być zarówno IgE-zależny, jak i IgE-niezależny.

Istnieje jeszcze drugi typ astmy zawodowej, o podłożu nieimmunologicznym, tzw. astma wywołana przez czynniki drażniące (irritant-induced asthma). Powstaje ona wskutek narażenia na chemiczne substancje o działaniu drażniącym, występujące w dużym stężeniu, przekraczającym wielokrotnie normatywy higieniczne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *