Badania in vitro

Oznaczanie swoistych przeciwciał IgE w surowicy stanowi w pewnych przypadkach alternatywę dla testów skórnych lub ich uzupełnienie. Zwiększone stężenie swoistego dla danego alergenu przeciwciała IgE, podobnie jak dodatni odczyn skórny uzyskany w punktowym teście skórnym, świadczy o uczuleniu na ten alergen.

Podobnie jak w przypadku testów skórnych podstawą do rozpoznania astmy alergicznej jest obecność swoistych przeciwciał IgE wraz z występowaniem objawów klinicznych tej choroby wywoływanych przez odpowiednie alergeny.

Ocena całkowitego stężenia IgE w surowicy ma niewielką wartość, jeśli chodzi o rozpoznawanie alergii. Tylko u około połowy chorych z potwierdzoną astmą alergiczną stwierdza się zwiększone stężenie tego przeciwciała w surowicy. Z kolei jego prawidłowe stężenie nie wyklucza alergii.

Oznaczanie bezwzględnej liczby eozynofilów we krwi obwodowej ma podobne znaczenie w diagnostyce chorób alergicznych jak badanie całkowitego stężenia IgE. Ponadto należy pamiętać, że istnieje wiele innych schorzeń, oprócz alergicznych, w przypadku których liczba tych komórek we krwi może być podwyższona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *