Bromek ipratropium

Ze względu na wolniejszy od krótko działającego B2-mimetyku wziewnego początek działania bromek ipratropium nie jest zalecany w monoterapii przy leczeniu zaostrzeń. Natomiast jego dodanie do krótko działającego B2-mimetyku wziewmego może spowodować, że oskrzela zostaną rozszerzone skuteczniej i na dłużej, zwłaszcza u chorych z ciężkimi zaostrzeniami astmy. Lek jest szczególnie wskazany u pacjentów, którzy wyjątkowo źle tolerują wysokie dawki B2-mimetyków wziewnych (np. osoby starsze, z zaburzeniami rytmu serca), ponieważ pozwala to na ich zmniejszenie.

Jeżeli bromek ipratropium jest podawany z pMDI (u dzieci powyżej 6. roku życia i dorosłych), to wstępnie należy stosować 4-8 dawek co 20 minut. Jeśli zaś lek inhaluje się za pomocą nebulizatora, to dawki 0,25-0,5 mg (niezależnie od wieku) powinno się podawać co 20 minut (łącznie z krótko działającym B2-mimetykiem wziewnym). Istnieje również możliwość stosowania preparatu będącego połączeniem fenoterolu z bromkiem ipratropium w postaci roztworu do nebulizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *