Cele i strategie leczenia astmy

Astmy nie można wyleczyć. Jednakże poprawne postępowanie terapeutyczne w jej przypadku pozwala na osiągnięcie prawidłowej kontroli choroby u większości pacjentów.

Cele skutecznego leczenia astmy są następujące:

► osiągnięcie i utrzymanie prawidłowego stopnia kontroli objawów,

► zachowanie normalnej aktywności życiowej, w tym zdolności podejmowania wysiłku fizycznego,

► utrzymanie wydolności układu oddechowego na poziomie jak najbardziej zbliżonym do prawidłowego,

►zapobieganie zaostrzeniom choroby,

►unikanie skutków niepożądanych stosowanych leków,

► niedopuszczenie do zgonu z powodu astmy.

Uzyskanie jak najlepszej kontroli astmy ma za zadanie zminimalizować istniejące ograniczenia wynikające z samej choroby oraz zmniejszyć ryzyko przyszłych powikłań. Ponieważ astma jest chorobą zapalną dróg oddechowych, można ją skutecznie kontrolować, hamując zapalenie, a także znosząc skurcz oskrzeli oraz jego następstwa w postaci objawów podmiotowych i przedmiotowych.

Aktualna strategia terapeutyczna polega na opanowaniu objawów astmy, czyli na uzyskaniu dobrego poziomu kontroli choroby. Leczenie jest prowadzone i regulowane w powtarzającym się cyklu, na który składają się: ocena stopnia kontroli schorzenia, terapia ukierunkowana na osiągnięcie jak najlepszego opanowania symptomów oraz monitorowanie pacjenta w celu utrzymania optymalnej kontroli, a w razie stwierdzenia jej braku -ewentualnej modyfikacji leczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *