Czynniki osobnicze

Potwierdzeniem klinicznym genetycznego podłoża astmy jest fakt, że wywiad rodzinny w kierunku tego schorzenia oraz innych chorób stopowych stanowi istotny czynnik ryzyka wystąpienia astmy u danej osoby. Aktualne dane wskazują, że W patogenezę astmy mogą być zaangażowane liczne geny.
Oprócz genów predysponujących do rozwoju astmy istnieją geny powiązane z odpowiedzią na jej leczenie. Przykładem jest występowanie wariantów genu kodującego receptor adrenergiczny P, co może tłumaczyć różnice między chorymi w odpowiedzi na podawanie (32-mimetyków. Inne geny modyfikują odpowiedź na glikokortykosteroidy czy leki antyleukotrienowe. Znajomość tego typu genów może być w przyszłości przydatna w wyborze najbardziej skutecznej dla indywidualnego pacjenta terapii.

Wykazano, że określone mediatory, takie jak leptyny, mogą wpływać na czynność dróg oddechowych i zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju astmy.

Płeć męska jest czynnikiem rozwoju astmy u dzieci. Do 14. roku życia choroba rozpoznawana jest prawie 2 razy częściej u chłopców niż u dziewcząt. Z wiekiem różnica ta maleje, a w przypadku dorosłych astma występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, za co mogą być odpowiedzialne hormony płciowe oraz związane z dorastaniem zmiany w wielkości płuc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *