Czynniki zawodowe

Wykryto ponad 400 substancji związanych z astmą zawodową. W większości przypadków w jej rozwoju odgrywa rolę mechanizm immunologiczny, zależny zarówno od IgE, jak i typu komórkowego, a okres utajenia od początku narażenia trwa miesiące lub lata. Narażenie na wziewne czynniki drażniące występujące w dużym stężeniu może spowodować, nawet u osób bez cech atopii, rozwój „astmy wywołanej przez czynniki drażniące” (zwanej również zespołem reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych).

Ryzyko zachorowania na astmę zawodową może się zwiększać przy współistnieniu atopii i palenia tytoniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *