Definicja alergii

allergy photoTermin „alergia” (gr. allos ergon – zmieniony, odbiegający od normy sposób reagowania) wprowadzi! w 1906 roku Clemens Johannes von Pirquet, austriacki pediatra, profesor uniwersytetów we Wrocławiu i Wiedniu. Pierwotnie termin ten oznaczał zmienioną odczynowość organizmu na antygen podany powtórnie. Z czasem zaczęto używać go w innym znaczeniu, jako synonim reakcji alergicznych organizmu.

W latach 60. XX wieku P. Gell i R. Coombs sklasyfikowali cztery typy reakcji alergicznych, biorąc pod uwfagę mechanizm reakcji między alergenami a wytworzonymi przeciwciałami lub uczulonymi limfocytami. Obecnie podział ten powoli dezaktualizuje się, definicję alergii zaś można przedstawić następująco:

„Alergia to odbiegająca od normy (nadmierna, niewspółmierna do bodźca) reakcja układu immunologicznego na specyficzny związek (alergen), na który dany organizm się uczulił.”

W wypadku osoby skłonnej do alergii podczas pierwszego kontaktu z alergenem jej układ immunologiczny wytwarza odpowiednie przeciwciała. Nie dochodzi jednak wtedy do żadnych reakcji alergicznych. Pierwsze spotkanie z alergenem tylko uczula organizm takiej osoby na dany alergen. Reakcje alergiczne ujawniają się dopiero przy następnym jej zetknięciu z alergenem.

Przyczyny alergii nie są do końca wyjaśnione, mają w nich udział czynniki dziedziczne i środowiskowa (m.in. sposób karmienia we wczesnym dzieciństwie, stopień narażenia na związki toksyczne). Wśród czynników odpowiedzialnych za wzrost częstości występowania alergii wymienia się nierzadko zmiany w środowisku naturalnym (szybka urbanizacja i industrializacja, zanieczyszczenie środowiska) oraz zmiany warunków’ i stylu życia (wzrost higieny). U większości ludzi cierpiących na alergię występuje podwyższony poziom przeciwciał IgE (pojawiają się one szczególnie licznie w skórze, drogach oddechowych oraz przewodzie pokarmowym).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *