Diagnostyka różnicowa astmy u dorosłych

Różnicowanie astmy u dorosłych powinno przede wszystkim dotyczyć tych chorób, które przebiegają z dusznością. Do najczęstszych spośród nich należą:

► przewlekła obturacyjna choroba płuc,

► lewokomorowa niewydolność krążenia,

► rozstrzenie oskrzeli,

► zakażenia układu oddechowego,

► guz lub ciało obce w drogach oddechowych,

► dysfunkcja fałdów głosowych,

► zatorowość płucna, choroby śródmiąższowe płuc,

► odma opłucnowa,

► psychogenny zespół pseudoastmatyczny.

Pomimo że astma oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc są dwiema odrębnymi jednostkami chorobowymi różniącymi się pod względem etiologii, patologii, obrazu klinicznego i leczenia, to u około 10% chorych można stwierdzić cechy obu tych chorób jednocześnie. Takie współwystępowanie astmy z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc dotyczy najczęściej astmatyków, którzy palą papierosy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *