Diagnostyka różnicowa

U dzieci z ciężkim nawracającymi objawami sugerującymi astmę lub u niemowląt z przewlekłym, nieodpowiadającym na leczenie, świszczącym oddechem należy wykluczyć inne rozpoznania, jak również czynniki pogarszające przebieg choroby.

Występowanie w wieku noworodkowym lub niemowlęcym takich symptomów, jak: wymioty, objawy ogniskowe w płucach lub objawy ze strony układu krążenia, sugeruje alternatywne rozpoznanie i wymaga dodatkowych badań. Im młodsze dziecko, tym diagnostyka różnicowa jest bardziej istotna. Elementem diagnostycznym jest też badanie odpowiedzi na leczenie. Jeżeli zastosowanie glikokortykosteroidów wziewnych, leków antyleukotrienowych czy środków rozszerzających oskrzela nie przynosi efektu, rozpoznanie astmy powinno być powtórnie przeanalizowane. Wybrane elementy diagnostyki różnicowej przedstawiono w rozdziale 4. w podrozdziale Diagnostyka różnicowa astmy u dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *