Epidemiologia astmy – cz.1

Począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku na całym świecie obserwuje się wzrastającą częstość zachorowań na astmę oskrzelową. Trend ten jest najbardziej zauważalny w krajach o wysokim poziomie rozwoju ekonomicznego i „zachodnim stylu życia”, gdzie chorobowość przekracza 15% populacji ogólnej (Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Australia). Spowolnienie tego zjawiska w Skandynawii, o czym donoszą pojedyncze badania epidemiologiczne, może być wynikiem poprawy jakości opieki medycznej oraz skuteczniejszego leczenia tej choroby w ostatnim czasie. Najmniej dotknięte występowaniem astmy są kraje azjatyckie, takie jak Chiny czy Indie, a także Oceania (2-3%). Dostępne wyniki badań wskazują również na różną chorobowość w zależności od wieku. Najwyższa dotyczy dzieci i młodych dorosłych pomiędzy 20. a 29. rokiem życia. Aktualnie na świecie cierpi na astmę około 300 min osób (5% populacji). Szacuje się, że do 2025 roku zachoruje kolejne 100 min.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przeprowadzone w naszym kraju badanie epidemiologiczne PMSEAD (Polish Multicenter Study of Epidemiology of Allergic Diseaes) wykazało, że średnia częstość występowania astmy wśród dorosłych wynosiła 5,4%, a wśród dzieci – 8,6%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *