Farmakoterapia astmy – cz.1

O wyborze odpowiednich leków decyduje aktualny poziom opanowania objawów choroby. Jeśli dotychczas stosowane leczenie nie zapewnia właściwej kontroli astmy, to powinno się je zintensyfikować, by uzyskać tę kontrolę. Nie należy jednak zbyt wcześnie zmniejszać intensywności terapii po osiągnięciu zamierzonego celu. Decyzję taką powinno się podjąć, jeśli kontrola utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące. U chorych dotychczas nieleczonych, z utrzymującymi się objawami astmy leczenie rozpoczyna się zazwyczaj od 2. stopnia intensywności. Jeśli objawy wskazują, że astma jest niekontrolowana, to terapię należy rozpocząć od stopnia 3.

Na każdym stopniu intensywności leczenia stosowane są przewlekle leki kontrolujące oraz – w celu szybkiego zniesienia objawów – leki doraźne. Zbyt częste przyjmowanie przez pacjenta tych ostatnich jest jednym z kryteriów rozpoznania niekontrolowanej astmy i wskazuje na konieczność intensyfikacji terapii za pomocą preparatów kontrolujących chorobę. W przypadku stosowania większości leków kontrolujących astmę poprawa stanu klinicznego następuje w ciągu kilku dni od rozpoczęcia leczenia, jednakże pełny, utrwalony efekt terapeutyczny zostaje osiągnięty dopiero po upływie 3 miesięcy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *