Farmakoterapia astmy – cz.2

Kiedy kontrola astmy zostaje osiągnięta, niezbędne jest ciągłe monitorowanie pacjenta w celu utrzymania tego stanu. Ponieważ przebieg choroby jest zmienny, leczenie przewlekłe wymaga okresowej modyfikacji i dostosowywania do aktualnego stopnia opanowania objawów .

W przypadku stosowania większości preparatów kontrolujących astmę poprawa stanu klinicznego następuje w ciągu kilku dni od rozpoczęcia leczenia, jednakże pełny, utrwalony efekt terapeutyczny można zaobserwować dopiero po upływie 3 miesięcy. Stąd decyzja o zmniejszeniu intensywności leczenia powinna zostać podjęta dopiero wówczas, kiedy utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące.

Zasady dotyczące optymalnego czasu podawania, sekwencji i stopnia redukcji dawek leków nie są jednoznacznie określone. Podejście jest indywidualne, uzależnione od tego, które z preparatów i w jakich dawkach były konieczne do uzyskania kontroli astmy.

W razie pogorszenia kontroli astmy leczenie należy zintensyfikować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *