Glikokortykosteroidy podawane systemowo – cz.1

Leki te powinny być stosowane we wszystkich zaostrzeniach astmy z wyjątkiem tych w stopniu lekkim, kiedy to następuje szybka poprawa po podaniu krótko działających B2-mimetykó wziewnych. Zapobiegają progresji zaostrzeń oraz wczesnym ich nawrotom, dzięki czemu przyczyniają się do zmniejszenia częstości hospitalizacji.

Systemowe podanie glikokortykosteroidów jest niezbędne, gdy:

► wstępne leczenie krótko działającym (32-mime-tykiem wziewnym nie przyniosło trwałej poprawy,

► zaostrzenie się rozwinęło, pomimo że pacjent przyjmował przewlekle glikokortykosteroidy doustnie,

► podczas poprzednich zaostrzeń chory wymagał podawania glikokortykosteroidów systemowo,

► stopień nasilenia objawów po leczeniu wstępnym u dziecka poniżej 5. roku życia się zmniejszył, ale po 3-4 godzinach doszłodo nawrotu.

Jak dotąd nie ustalono optymalnej dawki glikokortykosteroidu podawanego systemowo w zaostrzeniach. Może ona zależeć od ciężkości zaostrzenia. Nie wykazano jednak, aby przekraczanie dawki równoważnej 100 mg prednizonu na dobę u osoby dorosłej przynosiło szczególne korzyści dla chorego. Jeśli glikokortykosteroidy są przyjmowane doustnie, to zalecana dawka wstępna powinna wynosić 40-80 mg prednizonu jednorazowo. U dzieci wskazane jest podawanie prednizolonu w dawce 1-2 mg/kg mc./dobę, maksymalnie do 60 mg/dobę przez 3-10 dni. Zazwyczaj jest to średnio 20 mg/dobę u dzieci w 2.-5. roku życia i 30^0 mg/dobę u pacjentów powyżej 5. roku życia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *