Granulocyty

To komórki obronne szczególnie przydatne w zakażeniach bakteryjnych i grzybiczych. Mają zdolność do fagocytozy i wywierania bezpośredniego efektu bójczego. W zdrowym organizmie 90% granulocytów znajduje się w szpiku kostnym, 2-3% we krwi, reszta w tkankach. Stan zapalny powoduje uwolnienie granulocytów’ ze szpiku kostnego. Najliczniejszymi i najważniejszymi granulocytami są granulocyty obojętnochłonne (neutrofile). Zwalczają one głównie zakażenia bakteryjne. Granulocyty kwasochłonne (eozynofile) zwalczają przede wszystkim zakażenia pasożytnicze. Odgrywają też pewną rolę w reakcjach alergicznych.

Granulocyty zasadochłonne (bazofile) krążą we krwi, niewielka ich liczba znajduje się też w tkankach. Ziarna wydzielnicze są cechą charakterystyczną granulocytów zasadochłonnych. Po rozpadzie (degranulacji) granulocytów zasadochłonnych z ich ziaren uwalniają się specyficzne substancje. Są to tzw. mediatory. Cale zjawisko opisano dokładniej poniżej. Na powierzchni granulocytów zasadochłonnych, w odróżnieniu od innych granulocytów. znajdują się również receptory FceRI. Dzięki tym receptorom granulocyty zasadochłonne mogą reagować z przeciwciałami IgE. Granulocyty zasadochłonne odgrywają bardzo ważną rolę w reakcjach alergicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *