Jak rozpoznać alergię pokarmową? – cz.2

allergy photoWywiad chorobowy razem z wywiadem żywieniowym może znacznie ułatwić rozpoznanie. Alergia pokarmowa manifestuje się najczęściej zmianami skórnymi w okolicach uszu i na policzkach, w zgięciach kolanowych i łokciowych, a także w okolicach nadgarstka. Ponadto w przypadku tej choroby również daje o sobie znać przewód pokarmowy – nierzadko występują bóle brzucha, wymioty, biegunki, wzdęcia, zaparcia.

Testy skórne wykonuje się dla wykrycia nadwrażliwości IgE-zależnej.

Testy krwi służą do badania eozynofilów wc krwi obwodowej (norma = 400/1 jil) oraz oznaczania stężenia przeciwciał IgE znajdujących się w surowicy krwi. Stężenie przeciwciał IgE może być również podwyższone w chorobach pasożytniczych i nowotworowych, nic tylko alergicznych. Zależy ono także od wieku pacjenta. Metody oznaczania przeciwciał IgE są stale udoskonalane. Przemysł farmaceutyczny produkuje proste testy przesiewowe (np. Phadiatop) do badania łącznej liczby swoistych przeciwciał IgE dla najczęstszych alergenów pokarmowych.

W przypadkach wątpliwych wykonuje się badanie histopatologiczne połączone z. pobraniem wycinków błony śluzowejdo oceny odsetka eozynofilów lub przeciwciał TgE.

W trudnych sytuacjach diagnostycznych, gdy wyniki testów skórnych, wywiadu i badania poziomu przcciwrcial IgE nic są jednoznaczne, bardzo przydatne okazują się próby prowokacyjne. Wymagają one jednak hospitalizacji pacjenta. Można je przeprowadzać tylko w tych szpitalach, w których jest oddział przystosowany do leczenia ewentualnych powikłań narządowych oraz ustrojowych powstałych w wyniku wstrząsu anafi-laktycznego. Do właściwej interpretacji wyników tych testów konieczny jest rów nież specjalnie wyszkolony personel.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *