Astma a otyłość – cz.2

Uważa się, że otyłość jest stanem przewlekłego zapalenia systemowego. U osób otyłych zwiększa się w tkance tłuszczowej ekspresja genów dla czynników zapalnych, m.in. wydzielana przez tkankę tłuszczową IL-6 nasila podnabłonkowe włóknienie oraz przebudowę ściany oskrzeli. Czynniki uwalniane z adipocytów mogą …

Astma a otyłość – cz.1

Znaczący w ostatnich dekadach wzrost zachorowań na astmę oskrzelową i otyłość stał się podstawą do szukania wzajemnych związków między tymi chorobami.

Badania przesiewowe u dorosłych wykazały, że nadwagę i otyłość obserwuje się częściej u pacjentów z astmą w porównaniu z …

Astma i nieżyt nosa – cz.2

Istnieją dowody, że leczenie nieżytu nosa przyczynia się do zmniejszenia intensywności objawów astmy. W łagodniejszych przypadkach wystarczają doustne lub donosowe środki blokujące receptor histaminowy H1. Należy stosować preparaty drugiej generacji ze względu na korzystniejszy profil bezpieczeństwa, a zwłaszcza brak skutków …

Astma i nieżyt nosa – cz.1

U wielu chorych obserwuje się współistnienie astmy i alergicznego nieżytu nosa. Tłumaczy się to istnieniem toczącego się w całym układzie oddechowym jednego zaburzenia, jakim jest zapalenie alergiczne. Nieżyt nosa jest obecny u ponad 80% pacjentów z astmą, podczas gdy choroba …

Astma indukowana wysiłkiem – cz.2

W przeciwieństwie do innych czynników wyzwalających napady astmy wysiłek nie powoduje ciężkiej, przedłużającej się obturacji oskrzeli zagrażającej życiu chorego lub wymagającej hospitalizacji. Głównym problemem pacjentów są więc nie tyle same napady, ile ograniczenie codziennej aktywności życiowej związane z brakiem tolerancji …

Astma aspirynowa – cz.2

Dokładnie zebrany wywiad pozwala z dużym prawdopodobieństwem wysunąć podejrzenie istnienia astmy aspirynowej. Chory powinien wówczas bezwzględnie zacząć unikać przyjmowania zarówno kwasu acetylosalicylowego, jak i innych inhibitorów COX-l. Jednakże jednoznaczne rozpoznanie może zostać postawione dopiero po wykonaniu testów prowokacyjnych z kwasem …

Astma aspirynowa – cz.1

Astma aspirynowa dotyczy 4,5-11% chorych na astmę. U osób tych dochodzi do zaostrzenia choroby po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innego leku z grupy NLPZ będących inhibitorami cyklooksygenazy 1 (COX-l). Schorzenie obejmuje zarówno górne, jak i dolne drogi oddechowe. Współwystępuje z …