Astma trudna – cz.3

Pacjenci z astmą ciężką i trudną powinni się bezwzględnie znaleźć pod specjalistyczną opieką lekarzy alergologów lub pulmonologów.

W przypadku niektórych chorych uzyskanie odpowiedniej kontroli astmy wymaga stałego zażywania (chociażby w najniższej dawce) gliko-kortykosteroidów doustnych, co oznacza, że astma jest steroidozależna. …

Astma trudna – cz.2

Aby móc uznać, że chory ma naprawdę ciężką i trudną astmę, powinno się go poddać obserwacji klinicznej przez co najmniej 6 miesięcy W tym czasie musi być on optymalnie, zgodnie z zaleceniami leczony. W pierwszej kolejności należy się upewnić, że …

Astma trudna – cz.1

U większości chorych na astmę można opanować objawy choroby, stosując leki przeciwzapalne i rozszerzające oskrzela zgodnie z ogólnie obowiązującymi zaleceniami. Istnieje jednak grupa około 5% pacjentów, w przypadku których nie udaje się uzyskać zadowalającego poziomu kontroli astmy pomimo podawania wysokich …

Astma zawodowa – cz.2

Obraz kliniczny astmy zawodowej przypomina obraz astmy niezwiązanej z narażeniem na czynniki środowiska pracy. Bardzo ważne jest, aby ustalić, czy objawy choroby pojawiły się po raz pierwszy po rozpoczęciu wykonywania obowiązków zawodowych na określonym stanowisku. Jeśli astma była rozpoznawana w …

Astma zawodowa – cz.1

Astma zawodowa cechuje się zmiennym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe i/lub nadreaktywnością oskrzeli, których przyczyną są specyficzne czynniki występujące wyłącznie w środowisku pracy. Nie mówi się o astmie zawodowej, jeśli choroba istniała wcześniej, a czynniki środowiska pracy tylko ją …

Astma w ciąży – cz.3

Krótko działające B2-mimetyki wziewne są bezpiecznymi lekami doraźnymi u kobiet w ciąży.

Podawane drogą wziewną wywierają nieznaczne działanie ogólne, a prawdopodobieństwo ich oddziaływania tokolitycznego jest minimalne. Nie ma dowodów na to, że preparaty dostępne w naszym kraju, tj. salbutamol i …

Astma w ciąży – cz.2

Nie ma dowodów na to, aby glikokortykosteroidy doustne miały działanie teratogenne, chociaż ich podawanie w I trymestrze ciąży może się wiązać ze zwiększoną częstością urodzeń noworodków z rozszczepem wargi i podniebienia. Pamiętając jednak, jakie ryzyko niesie ze sobą astma źle …

Astma w ciąży – cz.1

W okresie ciąży stopień ciężkości astmy nie zmienia się tylko u około 1/3 pacjentek. Mniej więcej u ciężarnych dochodzi do pogorszenia objawów choroby, zaś u kolejnej 1/3 stan zdrowia ulega polepszeniu. Przebieg kolejnych ciąż u tej samej kobiety jest trudny …