Komórki dendrytyczne

Swą nazwę zawdzięczają długim wypustkom (dendrytom). Komórki te zachowują się bardzo ciekawie. Wciąż wysuwają i cofają wypustki, tak jakby badały wokół siebie środowisko. Komórki dendrytyczne powstają w szpiku kostnym i za pośrednictwem krwi dostają się do wszystkich narządów organizmu (z wyjątkiem mózgu).

Wyróżnia się komórki dendrytyczne krwi oraz komórki dendrytyczne narządów limfatycznych i nielimfatycznych. Ciekawą grupę komórek dendrytycznych narządów nielimfatycznych tworzą komórki Langerhansa. Występują one w naskórku, skórze właściwej i nabłonkach różnych narządów. Komórki Langerhansa stanowią ważny element układu immunologicznego skóry (SIS, skin immune system).

Powierzchnię komórek dendrytycznych pokrywają licznie cząsteczki MHC klasy II, za pomocą których prezentują one antygeny limfocytom T. Komórki dendrytyczne są niezdolne do fagocytozy i mało zdolne do endocytozy, czyli pochłaniania małych cząstek (np. pojedynczych białek). Po związaniu antygenów komórki dendrytyczne dostają się do węzłów chłonnych i śledziony i tam w ich obszarach grasiczozależ-nych prezentują antygeny swoistym limfocytom T. Powoduje to namnażanic się wyspecjalizowanych w zwalczaniu danych antygenów limfocytów T, które następnie głównym przewodem limfatycznym dostają się do krwi, by w końcu trafić do miejsc reakcji zapalnych.

Oprócz wy mienionych wyżej komórek w funkcjonowaniu układu immunologicznego ogromne znaczenie mają również wydzielane przez nie cytokiny.

I)o cytokin o działaniu prozapalnym zalicza się intcrleuki-ny 1 i 6 (IL-1 i IL-6) oraz czynnik martwicy’ nowotworu a (TNF a, tumor necrosis factor a). Pozostałe interleukiny, jak również czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (G-MCSF, granulocyte-macrophage colony stimulating factor) oraz czynnik komórek macierzystych (SCF, stem celi factor) to cytokiny kontrolujące wzrost i różnicowanie się komórek. Takie cytokiny, jak interferony (INF), a zwłaszcza INF a (wydzielany przez limfocyty B i makrofagi), INF P (wydzielany przez fibroblasty i komórki śród-błonka) i INF y (wydzielany przez limfocyty Thj), pełnią m.in. bardzo ważną rolę w obronie organizmu przed rozwojem nowotworu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *