Krótko działające B2-mimetyki wziewne – cz.2

Dawki krótko działających B2-mimetyków wziewnych stosowanych w zaostrzeniu powinny być wyższe niż przy rutynowym leczeniu doraźnym. W przypadku lekkiego lub umiarkowanego zaostrzenia powtarzane inhalacje tych leków (4-8 dawek co 20 minut w ciągu pierwszej godziny w przypadku dzieci powyżej 5. roku życia i osób dorosłych albo 2-4 dawki u dzieci poniżej 5. roku życia) są zwykle najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia obturacji. Po pierwszej godzinie dawkowanie zależy od poprawy uzyskanej w fazie wstępnej terapii. Jeśli odpowiedź na leczenie nie jest zadowalająca, inhalacje w podobnych dawkach kontynuuje się przez następne 1-3 godziny wT odstępach co 60 minut. W ciężkich zaostrzeniach dawki i czas podawania tego typu preparatów są podobne, z tym że w celu uzyskania lepszego efektu rozkurczowego można jednocześnie stosować lek antycholinergiczny. Jeśli krótko działające B2-mimetyki wziewne są inhalowane za pomocą nebulizatora, to początkowo dzieciom zaleca się 1 dawkę (fiolka salbutamolu po 2,5 mg), a dorosłym – 1-2 dawki (fiolki salbutamolu po 2,5 lub 5 mg) co 20 minut. Leczenie wyłącznie za pomocą krótko działających B2-mimetyków wziewnych może być wystarczające dla opanowania lekkiego zaostrzenia astmy. W pozostałych przypadkach wymagane jest zastosowanie dodatkowych leków, przede wszystkim glikokortykosteroidów podawanych ogólnoustrojowo.

Krótko działające B2-mimetyki wziewne, nawet w dużych daw-kach, są z reguły dobrze tolerowane. U niektórych chorych mogą powodować tachykardię i drżenia mięśni, które ustępują po zakończeniu inhalacji lub nebulizacji. Przy stosowaniu większych dawek może dojść do hipokaliemii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *