Leczenie astmy oskrzelowej u dzieci poniżej 6. roku – cz.2

W tej grupie wiekowej problemem jest podejście do sposobu leczenia świszczącego oddechu. Przerywany epizodyczny świszczący oddech może być wyrazem nierozpoznanej i niekontrolowanej astmy, izolowanych epizodów- indukowanych zakażeniami wirusowymi lub też ekspozycji na alergeny. Terapia początkowa jest identyczna we wszystkich przypadkach. Powinno się stosować B2-mimetyki o krótkim działaniu co 4-6 godzin (jeśli zachodzi taka potrzeba, to przez dzień lub dłużej), aż do ustąpienia objawów7. Regularne podawanie leków należy rozpocząć, jeżeli wywiad sugeruje rozpoznanie astmy i kiedy epizody się powtarzają. Leczenie takie można też zainicjować u dzieci, które mają mniej częste, ale cięższe epizody świszczącego oddechu indukowanego przez wirusy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *