Leczenie astmy u dzieci od 6. roku życia – cz.1

Podobnie jak u dzieci młodszych celem leczenia pacjentów w tej grupie wiekowej jest uzyskanie kontroli przebiegu klinicznego choroby. Aktualny stopień tej kontroli warunkuje wybór farmakoterapii. Jeżeli objawów astmy nie można opanować na danym poziomie leczenia, jego intensywność powinna być zwiększana aż do uzyskania kontroli klinicznej. W przypadku gdy przez kolejne 3 miesiące utrzymuje się prawidłowa kontrola choroby, można rozważyć obniżenie stopnia intensywności terapii.

Stopnie intensywności leczenia od 1. do 5. zawierają opcje zwiększania skuteczności terapii. Na każdym stopniu stosowane są leki doraźne służące szybkiemu uwalnianiu od objawów.

W przypadku stopnia 1. preparaty te wykorzystywane są w razie wystąpienia oznak obturacji. Jeżeli astma jest częściowo kontrolowana, należy wdrożyć leczenie 2. stopnia, w którym dołącza się jeden lek kontrolujący. Wskazane jest rozpoczynanie terapii od małych dawek glikokortykosteroidów wziewnych (zakresy równoważnych ich dawek dla dzieci od 6. roku życia przedstawiono w podrozdziale Grupy leków). U dzieci, które nie potrafią inhalować glikokortykosteroidów wziewnych lub ich unikają, a także u młodszych pacjentów chorujących na astmę ze współistniejącym alergicznym nieżytem nosa alternatywą jest podawanie leków antyleukotrienowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *