Monitorowanie przebiegu choroby – cz.1

Regularne monitorowanie przebiegu astmy, a szczególnie jej kontroli, jest niezbędne po to, aby sprawdzić, czy zostały spełnione wszystkie cele leczenia, zarówno w zakresie zmniejszenia upośledzenia spowodowanego chorobą, jak i ryzyka, które ona ze sobą niesie.

Częstość wizyt kontrolnych powinna być dostosowywana indywidualnie do każdego pacjenta i uzależniona od decyzji lekarza prowadzącego. Chorzy z astmą sporadyczną lub przewlekłą lekką, w^ przypadku których choroba przez co najmniej

3 miesiące spełniała kryteria astmy kontrolowanej, powinni się zgłaszać na wizytę lekarską co 6 miesięcy. Osoby z astmą ciężką, a także ci, u których astma nie jest kontrolowana lub którzy wymagają dodatkowej pomocy lekarza, aby prowadzić swoje leczenie zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym, powinni się zgłaszać na wizyty częściej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *