Monitorowanie przebiegu choroby – cz.2

Monitorowanie przebiegu astmy jest kompleksowe i powinno się sprowadzać do regularnej oceny przedstawionych poniżej punktów.

1. Monitorowanie objawów astmy. Wszyscy chorzy na astmę powinni umieć rozpoznawać symptomy świadczące o złej kontroli choroby. Zaleca się, aby podczas każdej wizyty kontrolnej lekarz zadawał pacjentowi pytania, których przykłady zawarto w tabeli 7.14. Ponieważ zdolność przypominania sobie różnych faktów zmniejsza się z upływem czasu, pytania powinny dotyczyć ostatnich 2-4 tygodni. Jeśli nawiązują do okresu wcześniejszego, to raczej po to, by dokonać globalnej oceny klinicznej w aspekcie porównania aktualnego stanu chorego względem poprzedniego. Należy zawsze dokładnie osłuchać pacjentai porównać jego obecny stan ze stanem sprzed poprzedniej wizyty.

2. Monitorowanie czynności płuc. Jest ono szczególnie ważne u tych chorych, którzy cechują się słabą percepcją objawów astmy. Monitorowanie można prowadzić za pomocą spirometrii lub pomiarów PEF.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *