Najczęściej spotykane alergeny pokarmowe

allergy photoW 1995 roku eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO, Food and Agriculturc Organization of the United Nations) sporządzili listę złożoną z ośmiu grup produktów spożywczych, których alergeny najczęściej wywołują alergie pokarmowe. Doświadczenia kliniczne z Europy i Ameryki Północnej sugerują, że te osiem grup środków spożywczych odpowiada za ok. 90% wszystkich przypadków alergii pokarmowych.

Głównymi przyczynami alergii są białka:

• mleka,

• jaj,

• orzeszków ziemnych (arachidowych),

• pozostałych orzechów’,

• ryb,

• skorupiaków,

• soi,

• zbóż.

Produkty te uczulają z różną częstotliwością.

Najczęściej alergie wywołują:

• u dzieci: mleko krowie, jaja, soja, orzeszki ziemne, orzechy laskowe, ryby, skorupiaki;

• u dorosłych: orzeszki ziemne, orzechy laskowe, skorupiaki, ryby, jaja.

Reakcje alergiczne wywołuje również wiele innych środków spożywczych i składników żywności, ale reakcje te występują u zdecydowanie mniejszej liczby osób.

Z pewnością część alergii pokarmowych nic jest rozpoznawana z powodu trudności diagnostycznych. Przeciętna całodzienna racja pokarmowa składa się bowiem z kilkudziesięciu różnych, często bardzo złożonych produktów, z których potencjalnie każdy może wywołać u osoby predysponowanej reakcję uczuleniową. Dodatkowe utrudnienie wynika z faktu, iż poszczególne środki spożywcze mogą wywoływać różne objawy uczuleniowe u różnych pacjentów, a niekiedy nawet u tych samych. Wszystko zależy od okoliczności, w jakich dochodzi do kontaktu z alergenem (stres, stan zapalny), i czasu oddziaływania tego alergenu na organizm.

Alergeny produktów zaliczonych przez wyżej wspomnianych ekspertów do najczęściej wywołujących uczulenia stały się przedmiotem licznych badań. Przede wszystkim chodzio zidentyfikowanie najmniejszych dawek alergenów, mogących wywoływać reakcję uczuleniową, oraz ustalenie, czy jakieś procesy przetwórstwa i obróbki kulinarnej tych produktów, a jeśli tak, to jakie, powodują zmianę ich właściwości alergcnnych. Eksperci ci sformułowali też zalecenia dotyczące wymieniania tych produktów, a także ich składników na etykietach wszystkich środków spożywczych, niezależnie od ilości, w jakiej w nich występują.

Alergeny pokarmowe to głównie polipeptydy (białka) o masie cząsteczkowej od 5 do 100 kDa zdolne do wywoływania reakcji alergicznych. Zazwyczaj są one odporne na denaturację termiczną i często także enzymatyczną.

W odróżnieniu od alergenów wziewnych, które stosunkowo dobrze poznano, o alergenach pokarmowych wiadomo niewiele. Dobrze zbadano tylko niektóre spośród nich. W ostatnich latach wiedza o głównych alergenach roślin strączkowych, zbóż, owoców i warzyw znacznie się pogłębiła.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *