Obraz kliniczny astmy przewlekłej u dzieci – cz.2

W przypadku dzieci starszych do objawów klinicznych choroby zalicza się napadową duszność wydechową, świszczący oddech, a także suchy i męczący kaszel. Opisywane jest również uczucie ściskania w klatce piersiowej. Symptomy te występują po ekspozycji na alergeny, wykazując w związku z tym sezonową zmienność, albo też w wyniku narażenia na nieswoiste czynniki drażniące (dymy, pyły, zanieczyszczenia, silne zapachy) czy wskutek wysiłku fizycznego oraz czynników emocjonalnych.

Raport PRACTALL (Practical allergy) pozwolił na wyróżnienie kilku fenotypów astmy, związanych zarówno z wiekiem dziecka, jak i rodzajem czynników wyzwalających zaostrzenia choroby.

W grupie pacjentów najmłodszych (0.-2. rok życia) wyodrębnia się fenotypy dziecka z obturacją przewlekłą oraz nawracającą. W przypadku dzieci powyżej 2. roku życia czynnikami różnicującymi fenotypy są: występowanie lub brak okresów bezobjawowych między zaostrzeniami choroby oraz rodzaj czynnika wyzwalającego objawy (rycina 4.1). Wyróżniono cztery fenotypy astmy:

► wywoływana zakażeniami wirusowymi,

► indukowana wysiłkiem fizycznym,

► alergiczna,

► o niewyjaśnionej etiologii.

Oczywiście objawy kliniczne u dzieci mogą być wywoływane równocześnie przez kilka czynników, co wskazuje na możliwość „nakładania się” proponowanych fenotypów choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *