Ogólne zasady leczenia zaostrzeń astmy – cz.1

Postępowanie w zaostrzeniach astmy uzależnione jest od ich ciężkości, co można ocenić na podstawie objawów podmiotowych, przedmiotowych oraz badań dodatkowych.

Zasadnicze cele leczenia zaostrzeń to:

► jak najszybsze zniesienie obturacji oskrzeli oraz hipoksemii,

► ograniczenie stanu zapalnego,

► zapobieganie nawrotom.

Można to osiągnąć przez:

► powtarzane inhalacje krótko działającego B2-mimetyku,

► suplementację tlenu,

► wczesne podanie systemowe glikokortykosteroidów.

Dawki leków i czas ich podawania, a także zastosowanie dodatkowej terapii zależą od ciężkości zaostrzenia. Decyduje ona również o miejscu, w którym chory powinien być leczony.

Lżejsze zaostrzenia zwykle można leczyć ambulatoryjnie lub w domu pacjenta. Jeśli chory dobrze odpowiada na wstępną terapię za pomocą wziewnego leku rozszerzającego oskrzela już po kilku pierwszych jego dawkach, to hospitalizacja nie jest konieczna. Dalsze leczenie, polegające na systemowym podawaniu glikokortykosteroidów, może się odbywać pod nadzorem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast pacjenta z cięższym zaostrzeniem, u którego odpowiedź na wstępną terapię jest niepełna lub którego stan ulega dalszemu pogorszeniu, należy skierować na oddział pomocy doraźnej (szpitalny oddział ratunkowy). Chory z ciężkim zaostrzeniem zagrażającym życiu powinien zaś zostać przewieziony do szpitala w trybie pilnym. Należy zawsze pamiętać, aby przed przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego zapewnić pacjentowi niezbędne standardowe leczenie, które może zadecydować o jego dalszym losie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *