Ogólne zasady leczenia zaostrzeń astmy – cz.2

Najważniejsza strategia postępowania w zaostrzeniach astmy powinna polegać na jak najwcześniejszym rozpoczęciu terapii. W tych sytuacjach bardzo istotna jest edukacja chorego z zakresu rozpoznawania objawów rozpoczynającego się zaostrzenia oraz umiejętność samodzielnego wykonywania i interpretacji pomiarów PEF. Odpowiednio wczesne zastosowanie krótko działającego B2-mimetyku wziewnego, a w razie potrzeby również zażycie doustnego glikokortykosteroidu przez samego pacjenta (zgodnie z opracowanym wcześniej planem leczenia) może procentować łagodniejszym przebiegiem i krótszym czasem trwania zaostrzenia. Zabezpiecza to również przed jego nawrotem. Jest to szczególnie ważne w przypadku chorych na astmę o cięższym przebiegu oraz osób, które miały w przeszłości ciężkie i zagrażające życiu zaostrzenia.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że zaostrzenie astmy może się zakończyć zgonem wskutek zbyt późnego lub nieodpowiedniego leczenia. Czynniki pogarszające wyniki terapii to:

► niedocenienie ciężkości zaostrzenia przez chorego lub jego krewnych,

► niewłaściwa ocena ciężkości zaostrzenia przez lekarza,

► zastosowanie zbyt małej dawki glikokortyko-steroidów podawanych systemowo.

Należy pamiętać, że prawidłowe przewlekłe leczenie astmy zapewnia skuteczną kontrolę choroby i zmniejsza ryzyko wystąpienia zaostrzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *