Pomiar PEF – cz.2

Wprawdzie pomiary PEF nie są zamienne z pomiarem FEV1, to jednak każdy z nich zajmuje inne miejsce w obiektywnej ocenie przebiegu astmy. Znaczenie pomiaru PEF u chorych na astmę można porównać z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi w przypadku osób z nadciśnieniem tętniczym lub glukozy u pacjentów z cukrzycą. Badanie jest zbyt mało czułe, jeśli chodzi o samo rozpoznanie astmy, natomiast staje się przydatne w monitorowaniu już rozpoznanej choroby. Wyjątkiem w tej kwestii jest astma zawodowa. Pomiary PEF dokonywane przez pacjenta na stanowisku pracy (pogorszenie wyników) i poza nim (poprawa wyników) mogą być pomocne w diagnozowaniu tej postaci schorzenia.

Najczęściej PEF mierzy się rano przed przyjęciem leków, kiedy wartości są najmniejsze (wartość minimalna), oraz wieczorem – gdy są one zwykle największe (wartość maksymalna).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *