Reakcje układu immunologicznego – cz.1

Układ immunologiczny zwalcza obce antygeny w sposób nieswoisty i swoisty. W odpowiedzi nieswoistej biorą udział komórki, które nie umieją same precyzyjnie rozpoznawać antygenów. Należą do nich granulocyty i makrofagi. Naturalne bariery w organizmie, np. niskie pH w żołądku czy na skórze, nabłonek migawkowy dróg oddechowych, również odgrywają ważną rolę w odpowiedzi nieswoistej.

W odpowiedzi swoistej uczestniczą limfocyty B i T. Potrafią one same dokładnie rozpoznawać antygeny – limfocyty B za pośrednictwem przeciwciał znajdujących się na ich powierzchni, a limfocyty T dzięki receptorom powierzchniowym TCR (T-cell receptors). Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzi swoistej – komórkową i humoralną.

W odpowiedzi typu komórkowego limfocyty T reagują bezpośrednio z antygenami. W wyniku tej reakcji powstają cytokiny zwane limfokinami. Ich zadaniem jest przyciąganie makrofa-gów i granulocytów do miejsc, w które wniknęły obce antygeny. Przybyłe na pomoc makrofagi i granulocyty niszczą następnie antygeny. Limfocyty T mogą również samodzielnie niszczyć obce antygeny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *