Reakcje układu immunologicznego – cz.2

Bardzo ważnym elementem odpowiedzi swoistej, w której biorą udział limfocyty T, jest prezentacja antygenów tym właśnie limfocytom. Rolę prezentera pełnią specjalne komórki. Nazywa się je komórkami prezentującymi antygen (APCs, antigen presenting cells). Klasycznymi komórkami tego rodzaju są makrofagi, komórki dendrytyczne i limfocyty B. Do nieklasycznych komórek tego typu zalicza się m.in. limfocyty T, keratynocyty (główne komórki naskórka), fibroblasty (komórki tkanki łącznej), eozynofile (granulocyty kwaso-chtonne). Błony komórek APCs zawierają glikoproteidy, cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej (MMC, major histiocompatibility complex), których podstawowym zadaniem jest prezentacja antygenów limfocytom T. Wyróżnia się dwie klasy cząsteczek MHC -1 i II. Cząsteczki MHC klasy I znajdują się prawic na wszystkich komórkach, najczęściej prezentują one antygeny wewnątrzkomórkowe prekursorom limfocytów T cytotoksycznych CD8, w następstwie czego do* chodzi do zniszczenia komórek zawierających w swoim wnętrzu cząstkę z obcym antygenem (np. wirusa). Natomiast cząsteczki MHC klasy II znajdują się na nielicznych komórkach. Gdy tylko połączą się z antygenami, aktywują limfocyty pomocnicze CD4. Wspomniane wcześniej receptory TCR wiążą małe fragmenty peptydowe (epitopy) antygenów, pocięte uprzednio przez komórki APCs.

W’ odpowiedzi typu humoralnego główną rolę odgrywają przeciwciała produkowane przez limfocyty B, które w przeciwieństwie do limfocytów T, mają zdolność wiązania całych antygenów. Rozpoznanie antygenu przez limfocyt B prowadzi do przekształcenia go w plazmocyt produkujący duże ilości przeciwciał swoistych.

Należy podkreślić, że w każdej reakcji immunologicznej biorą udział obydwa typy odpowiedzi swoistej, komórkowa i humoralna.

Ważną cechą odpowiedzi swoistej układu immunologicznego jest pamięć immunologiczna. Przy pierwszym zetknięciu się z jakimś antygenem organizm go sobie zapamiętuje, dzięki czemu przy powtórnym z nim zetknięciu łatwiej przychodzi mu rozwinąć przeciw niemu batalię obronną. Komórki B pamięci mają dużą łatwość w rozpoznawaniu tego rodzaju antygenów, wyróżniają się też zdolnością do zintensyfikowanej produkcji przeciwciał. Limfocyty T pamięci również szybko reagują na tego rodzaju antygeny, ale muszą one zostać im najpierw zaprezentowane przez komórki APCs.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *