Rozpoznawanie astmy u dzieci – cz.1

Nie ma swoistych metod rozpoznawania astmy oskrzelowej u dzieci do 5. roku życia. Stąd u wszystkich pacjentów? z nawracającymi objawami świszczącego oddechu i napadami kaszlu w tym wieku należy rozważać prawdopodobieństwo występowania tej choroby. Z uwagi na możliwość różnej oceny charakteru dolegliwości u dziecka przez rodziców, np. świszczącego oddechu, istotna jest weryfikacja symptomów przez lekarza (np. za pomocą nagrania). Często potwierdzenie diagnozy jest możliwie tylko dzięki długoterminowej obserwacji, wykluczeniu innych przyczyn na drodze szerokiej diagnostyki różnicowej czy przez ocenę odpowiedzi na wdrożone leczenie rozkurczowe i/lub przeciwzapalne. Zastosowanie tego typu terapii przez okres co najmniej 8-12 tygodni może dostarczyć istotnych wskazówek co do możliwości rozpoznania astmy. W tym czasie oceniane sąobjawy dzienne i nocne, a także częstość zaostrzeń wymagających zwiększenia dawki glikokortyko-steroidów wziewnych lub systemowych. Istotna poprawa w trakcie podawania leków i pogorszenie po ich odstawieniu wskazują na astmę oskrzelową. Z uwagi na zmienny przebieg choroby w celu postawienia prawidłowej diagnozy badanie może być powtarzane kilkakrotnie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *