Soja – cz.1

soy photoSoja zawiera ok. 35% białek. Białka te pośród białek roślinnych mają najwyższą wartość odżywczą. W ich skład wchodzą wszystkie niezbędne aminokwasy, w tym także lizyna, rzadko występująca w produktach pochodzenia roślinnego.

Białka nasion soi to złożona mieszanina. Ich frakcje tworzą polimery o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wynoszącej dla większości z nich ponad 100 kDa. Wśród białek tych wyróżnia się: inhibitory proteinaz, hcmaglutyniny, globuliny.

Najsilniejszymi alergenami soi są globuliny. Frakcje glo-bulinowe to głównie wicyliny, stanowiące ok. 75% ogólnej zawartości białek soi. Pod wpływem wysokiej temperatur)’ właściwości uczuleniowe białek soi zwiększają się, a nie zmniejszają, jak to jest w wypadku białek mleka krowiego. Nasilenie właściwości alergennych białek soi wzrasta także u osób z uszkodzeniami błony śluzowej jelita cienkiego na skutek jej zwiększonej przepuszczalności.

Wyniki badań naukowych wskazują, że alergia na białka soi u dzicci zdrowych występuje rzadko. Częste zaś pojawianie się alergii na te białka notuje się u dzieci uczulonych na białka mleka krowiego. Dane literaturowe w tym zakresie są dość rozbieżne i podają, że alergia na białka soi obejmuje od 4 do 60% osób z alergią na białka mleka. Tak duża rozpiętość wynika m.in. z zastosowania różnych metod rozpoznawczych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *