Spirometria – cz.2

Z krzywej przepływ-objętość odczytuje się PEF (szczytowy przepływ wydechowy) oraz MEF (maksymalne przepływy wydechowe). PEF jest to największa wartość przepływu powietrza zmierzona podczas natężonego wydechu. MEF75, MEF50, MEF25 są to maksymalne przepływy wydechowe w punktach odpowiadających 25, 50 i 75% FVC.

O prawidłowo wykonanym badaniu świadczy charakterystyczny kształt krzywej przepływ-objętość z wyraźnie zaznaczonym punktem odpowiadającym PEF (możliwie blisko osi przepływu) oraz płasko przebiegającym odcinkiem końcowym, dochodzącym do osi objętości . Czas do osiągnięcia PEF powinien wynosić poniżej 0,3 sekundy. Na krzywej przepływ-objętość nie może być żadnych artefaktów w postaci kaszlu, opóźnionego początku wydechu czy jego nagłego przerwania . Na krzywej objętość-czas wydech powinien trwać co najmniej 6 sekund i być zakończony plateau.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *