Spirometria – cz.3

Wartości uzyskane podczas wykonywania badani spirometrycznego porównuje się z należnymi dla danego pacjenta, które zostały określone na podstawie jego wieku, płci i wzrostu. Wyniki wyraża się w odsetkach wartości należnych. Zakres normy wynosi w przybliżeniu ± 20% a dla MEF nawet ± 60% wn. Jak wynika z tempa rozwoju fizjologicznego, zakres normy u osób młodych i wysokich jest w rzeczywistości znacznie większy niż u starszych oraz niskich. Stąd też przedstawiony powyżej sposób interpretacji utrzymanych danych obarczony jest pewnym błędem. Aktualnie zaleca się, aby na wynikach badania spirometrycznego zamieszczać dodatkowo odchylenia uzyskanego wyniku od wartości należnej w postaci liczby standaryzowanych reszt (SR), percentyli (PR) lub dolnej granicy normy (DGN).

I tak np. SR = – 1,645 oznacza wynik na poziomie 5. percentyla i stanowi jednocześnie dolną granicę normy, zaś SR = 1,645 odpowiada 95. percentylowi. W przypadku dzieci stosuje się szerszą granicę normy: od 3. (SR = – 1,96) do 97.
(SR = 1,96) percentyla. Taki sposób przedstawiana wyników pozwala na uniknięcie błędnej ich interpretacji, zwłaszcza u osób w skrajnych przedziałach wiekowych (pacjenci bardzo młodzi, w wieku podeszłym) lub ze wzrostem znacznie odbiegającym od średniego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *