Stopnie ciężkości astmy – cz.1

Przez ciężkość astmy rozumie się intensywność procesu chorobowego ocenianego na podstawie:

► częstości występowania objawów podmiotowych (dziennych i nocnych),

► częstości występowania i nasilenia zaostrzeń,

► ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych,

► zmienności parametrów czynności płuc.

Wyróżnia się 4 stopnie ciężkości choroby: astmę sporadyczną, przewlekłą lekką, przewlekłą umiarkowaną oraz przewlekłą ciężką.

W chwili obecnej nie zaleca się już wykorzystywania klasyfikacji astmy opierającej się na stopniach jej ciężkości do podejmowania bieżących decyzji terapeutycznych. Klasyfikacja ta pozostaje jednak wciąż przydatna do badań nad samym schorzeniem i pomaga wyselekcjonować określone grupy chorych. Ponadto określenia stopni ciężkości astmy funkcjonują nadal w codziennej praktyce klinicznej w celu scharakteryzowania aktualnego zaawansowania choroby u danego pacjenta.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *