Stopnie ciężkości astmy – cz.2

U pacjentów z niedawno rozpoznaną astmą, przed rozpoczęciem leczenia, klasyfikacja ta może być przydatna do podejmowania decyzji terapeutycznych. U chorych już leczonych służy ona do oceny aktualnego ich stanu i w zależności od niego – do modyfikacji przewlekłej terapii. Należy pamiętać, że stopień ciężkości astmy nie jest cechą stałą dla danego pacjenta, lecz może ulegać zmianie w ciągu tygodni, miesięcy i lat trwania choroby oraz pod wpływem stosowanych leków.

Na przykład astma uznana podczas pierwszej wizyty u lekarza za astmę przewlekłą ciężką z powodu nasilonych objawów i znacznej obturacji dróg oddechowych) po odpowiednio skutecznym leczeniu może zostać sklasyfikowana jako astma przewlekła umiarkowana. Z kolei zadziałanie któregoś z czynników wyzwalających symptomy choroby może spowodować, że astma oceniana dotąd jako przewlekła lekka zacznie spełniać kryteria astmy przewlekłej umiarkowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *