Test Kontroli Astmy – cz.1

Przypisywanie pacjentowi danego stopnia kontroli astmy w sposób przedstawiony w poprzednich artykułach jest dość skomplikowane i wymaga przeanalizowania kilku różnych aspektów choroby, dotyczących zarówno aktualnych jej objawów, aktywności życiowej chorego, występowania zaostrzeń, konieczności stosowania leków doraźnych, jak i wyników badań czynności płuc. Ponieważ poziom opanowania symptomów chorobowych ma kluczowe znaczenie dla podejmowania odpowiednich decyzji terapeutycznych, poszukiwano prostszego narzędzia, za pomocą którego można by dokonywać tego rodzaju oceny w warunkach codziennej praktyki lekarskiej. Okazał się nim m.in. Test Kontroli Astmy (ACT – Asthma Control Test). Został on opracowany w 2004 roku przez Nathana i wsp. przy współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także specjalistów zajmujących się rozpoznawaniem oraz leczeniem astmy. W teście tym wykorzystywane są dane z wywiadu dotyczące stanu pacjentów (dorosłych i dzieci od 12. roku życia) w ciągu ostatnich 4 tygodni. Metodami analizy statystycznej spośród początkowej liczby 22 pytań wyłoniono 5 kluczowych, które najlepiej korelowały z oceną kontroli astmy dokonaną przez lekarzy specjalistów na podstawie wszechstronnej analizy objaww, zapotrzebowania na leki czy wyników badań spirometrycznych. Pytania te dotyczą duszności, występowania nocnych symptomów, wpływu choroby na . wykonywanie zwykłych czynności w pracy i w domu, stosowania leków doraźnych oraz subiektywnej oceny stopnia kontroli astmy dokonanej przez samego chorego w okresie ostatnich 4 tygodni.

Na każde pytanie można udzielić odpowiedzi w skali punktowej od 1 do 5. Łącznie, za wszystkie odpowiedzi uzyskuje się więc od 5 do 25 punktów, przy czym 5 punktów oznacza najsłabszą kontrolę astmy, a 25 punktów -najlepszą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *