Test Kontroli Astmy – cz.2

Istnieje również wersja testu dla dzieci w 4-11. roku życia. Jest ona dostępna na stronie internetowej www.gsk.com.pl. Składa się z 7 pytań, z których 4 pierwsze kierowane są bezpośrednio do pacjenta i oceniane w skali punktowej (0-3) lub -odpowiednio – rysunkowej, a na kolejne 3 oceniane w skali punktowej (0-5) odpowiadają samodzielnie rodzice, starając się nie sugerować odpowiedziami udzielonymi przez dziecko. Uzyskanie co najmniej 20 punktów (łącznie z 7 pytań) świadczy o dobrej kontroli astmy.

Taki test – zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych – można przeprowadzić podczas wizyty w gabinecie lekarskim, aby obiektywnie ocenić aktualny (dotyczący ostatnich 4 tygodni) poziom kontroli astmy u chorego, a następnie powtarzać w trakcie kolejnych wizyt w celu weryfikacji skuteczności zastosowanego leczenia. Należy podkreślić, że pomimo prostoty testu pytania w nim zawarte mogą wzbudzać u pacjenta pewne wątpliwości, zwłaszcza jeśli udziela on odpowiedzi po raz pierwszy. Dlatego też, przynajmniej początkowo, konieczny jest nadzór lekarza lub pielęgniarki, którzy w razie potrzeby wyjaśnią znaczenie niektórych pytań i zapewnią poprawność wypełnienia testu. W późniejszym czasie, przy okazji następnych wizyt osoba chora może samodzielnie odpowiadać na pytania testowe, najlepiej przed wejściem do gabinetu lekarskiego. Test może być również przeprowadzany przez pacjenta w domu w ramach samokontroli. Bywa to przydatne przy ewentualnej samodzielnej modyfikacji dawek leków w zakresie dopuszczalnym przez opracowany wcześniej indywidualny plan leczenia. Test Kontroli Astmy on-line jest dostępny na stronie internetowej: www.astma.edu.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *