Testy nadreaktywności oskrzeli – cz.3

U dzieci i dorosłych, u których podejrzewa się astmę wysiłkową, wykonuje się prowokacyjny test wysiłkowy. Badanie przeprowadza się na bieżni ruchomej lub cykloergometrze rowerowym, obciążając pacjenta wysiłkiem submaksymalnym, stopniowe zwiększanym w ciągu 6-8 minut. Reakcję oskrzeli ocenia się, mierząc procentowy spadek wartości FEVi względem wartości sprzed testu. Charakterystyczne dla skurczu oskrzeli indukowanego wysiłkiem jest to, że obturacja występuje tuż po zakończeniu wysiłku, a nie w jego trakcie.

Reasumując, rozpoznanie astmy opiera się na:

► charakterystycznym wywiadzie,

► objawach przedmiotowych (mogą nie występować),

► stwierdzeniu w badaniach czynnościowych płuc:
– obturacji oskrzeli odwracalnej po leku rozkurczowym,
– nadreaktywności oskrzeli w testach nadreak-tywności (w przypadkach z prawidłowym FEVx i brakiem odwracalności obturacji),
– zmniejszonych wartości PEF i/lub zwiększonej dobowej zmienności PEF.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *