Wizyty kontrolne i ocena stopnia kontroli choroby – cz.1

Częstotliwość wizyt kontrolnych jest uzależniona od stopnia ciężkości i kontroli astmy, dotychczasowego wysiłku edukacyjnego poświęconego pacjentowi, a także jego nastawienia do choroby, chęci współpracy oraz wiedzy na temat stosowania się do zaleceń lekarskich. Leki przeciwzapalne podawane w przewlekłej terapii powodują zwykle poprawę stanu klinicznego w ciągu kilku dni od rozpoczęcia leczenia. Pełny efekt terapeutyczny można zaobserwować jednak dopiero po upływie kilku tygodni. W przypadku astmy ciężkiej i długo niedostatecznie leczonej na rezultaty należy poczekać jeszcze dłużej.

Podczas każdej wizyty kontrolnej lekarz powinien:

► dokonać weryfikacji treści indywidualnego planu postępowania w astmie i jego rozumienia przez pacjenta, w szczególności pod kątem rozpoznawania objawów sugerujących pogorszenie kontroli astmy oraz wiedzy na temat działań (farmakologicznych, niefarmakologicznych), które w takich okolicznościach należy podjąć,

► sprawdzić, czy osoba chora potrafi prawidłowe ocenić u siebie aktualny stopień kontroli astmy,

► ocenić poprawność techniki używania inhalatora i skorygować ją, jeśli jest niewłaściwa,

► sprawdzić, czy pacjent przestrzega zaleceń dotyczących przyjmowania leków i zmniejszenia ekspozycji na czynniki wyzwalające objawy astmy,

► upewnić się, czy chory rozumie różnicę między lekami doraźnymi a kontrolującymi, odpowiedzieć na pytania zadawane przez pacjenta i jego rodzinę,

► przeanalizować ewentualne źródła lęków i obaw związanych z chorobą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *