Wizyty kontrolne i ocena stopnia kontroli choroby – cz.2

Astma jest schorzeniem przewlekłym, wymagającym codziennej samodyscypliny w stosowaniu się do zaleceń lekarskich. Dobry kontakt pomiędzy lekarzem a chorym, oparty najlepiej na partnerskiej relacji, jest dużą tego gwarancją.

Bardzo pomocny zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i lekarza jest udział chorego w zajęciach w szkole dla osób z astmą. Poza wartością merytoryczną (wiedza teoretyczna i praktyczna) tego typu szkoleń uczestnictwo w nich wiąże się z możliwością spotkania się z chorymi (ich rodzinami), których dotyczy ten sam problem zdrowotny. Dzięki temu pacjenci otrzymują wsparcie psychiczne i mają większą akceptację dla swojej choroby i jej leczenia. W tabeli 9.3 wymieniono aktualne adresy szkół dla chorych na astmę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *