Zakażenia

Powiązano rolę kilku wirusów układu oddechowego z występowaniem objawów astmatycznych u niemowląt. Respiratory syncytial virus (RSV) oraz wirusy paragrypy wywołują zapalenie oskrzelików u niemowląt i małych dzieci. U wielu spośród nich utrzymuje się świszczący oddech lub rozwija się astma w późniejszym dzieciństwie. Za występowanie świszczącego oddechu odpowiadają również infekcje wywołane wirusem Boca i metapneumowirusem. Istnieją też dane wskazujące na to, że pewne zakażenia układu oddechowego w pierwszych latach życia, w tym spowodowane wirusem odry, mogą chronić przed rozwojem astmy. Według „hipotezy higienicznej” ekspozycja m.in. na tego typu infekcje w dzieciństwie wpływa na rozwój układu immunologicznego dziecka, kierując go na tor „niealergiczny”, co powoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia astmy i innych chorób alergicznych.

Zależność pomiędzy atopią a infekcjami wirusowy¬mi wydaje się mieć złożony charakter. Atopia może oddziaływać na odpowiedź dolnych dróg oddechowych na zakażenia, infekcje wirusowe mogą zaś wpływać na rozwój uczulenia alergicznego, a interakcja może się rozwijać, kiedy oba te czynniki działają jednocześnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *