Zaostrzenie astmy oskrzelowej – cz.1

Zaostrzenia astmy są epizodami narastającej duszności, kaszlu, świszczącego oddechu lub uczucia ucisku w klatce piersiowej. U każdego chorego na astmę należy się liczyć z możliwością wystąpienia zaostrzenia, czyli szczególnie nasilonych objawów choroby po kontakcie z czynnikiem je indukującym.

Większość zaostrzeń ma charakter łagodny lub umiarkowany i nie wymaga hospitalizacji. Zdarzają się jednak stany zagrażające życiu chorego. Na podstawie przewlekłego przebiegu astmy nie można, niestety, tego przewidzieć. Nawet pacjenci z dobrze kontrolowaną astmą czy niewymagający leczenia przewlekłego mogą doświadczyć ciężkiego zaostrzenia choroby, jeśli zadziała odpowiednio silny czynnik wyzwalający.

Zaostrzenia mogą się rozwijać stopniowo lub gwałtownie. W pierwszym przypadku trwa to zwykle wiele godzin lub dni, w drugim zaś objawy postępują w ciągu kilkunastu minut bądź godzin od zadziałania czynnika wyzwalającego – wówczas bardziej słusznym wydaje się określenie „napad astmy”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *